Syntheseteksten rangschikken

Als leerlingen voorafgaand aan een nieuwe taak eindproducten vergelijken en rangschikken op kwaliteit, weten ze waar ze naartoe moeten werken en beginnen ze beter voorbereid aan de taak dan wanneer zij vooraf alleen directe instructie krijgen.

Lees verder