Tien minuutjes lezen? Dweilen met de kraan open

De leesvaardigheid van leerlingen en studenten daalt al jaren. Als oplossing laten sommige docenten hun leerlingen elke les tien minuten lezen. Uit onderzoek blijkt echter dat leerlingen pas gebaat zijn bij vrij lezen als er meer dan 15 minuten per les aan wordt besteed. Een schoolbrede leescultuur waarin bij alle vakken en op alle niveaus geïnvesteerd wordt in lezen is daarom noodzakelijk. In zo’n cultuur lezen leerlingen iedere dag minstens 30 minuten in een boek.

Lees verder