Ontwikkeling van literaire competentie

Publicatie datum: 2011-07-01 Auteurs: Theo Witte Collectie: 40 Documenten vonk_jrg40_060.pdf 163 ontwikkeling van literaire competentie theo witte standards and quality are essential to education learning means chang ing and changing implies some continuum of standards along which those changes can be marked learning also entails errors and errors are most

Lees verder

Competentieleren in het vak Nederlands: een denkoefening.

Publicatie datum: 2011-07-01 Auteurs: Wilfried De Hert Collectie: 40 Documenten vonk_jrg40_079.pdf 379 competentieleren in het vak nederlands een denkoefening wilfried de hert ieder mens is een doel op zich geen middel om een doel te bereiken john rawls in doorlichtingsverslagen waarin het vak nederlands voorkomt lezen we soms dat taalbeschouwing

Lees verder

Taalbeschouwing. Aha! Een zin-loze aanpak!

Publicatie datum: 2011-07-01 Auteurs: Jan T’Sas Collectie: 40 Documenten vonk_jrg40_058.pdf 149 taalbeschouwing aha een zin loze aanpak jan t sas mijn leerlingen weten niet wat een onderwerp is ze kunnen geen persoonsvorm vinden in een zin een bijwoord verwarren ze met een bijvoeglijk naamwoord ik moet heel die basisleerstof er

Lees verder

Zelfstandig leren in het talenonderwijs

Publicatie datum: 2011-07-01 Auteurs: Helge Bonset, Hetty Mulder Collectie: 40 Documenten vonk_jrg40_078.pdf 359 zelfstandig leren in het talenonderwijs helge bonset hetty mulder op de nederlandse scholen staat op dit moment het zelfstandig leren hoog op de agenda 1 in de toelichtende teksten bij de kerndoelen en examenprogramma s is herhaaldelijk

Lees verder

Een curriculum taalbeschouwing

Publicatie datum: 2011-07-01 Auteurs: Jef Pepermans, Marc Stevens Collectie: 40 Documenten vonk_jrg40_057.pdf 141 een curriculum taalbeschouwing jef pepermans marc stevens voor taalbeschouwing moeten wij het voorlopig nog steeds stellen zonder curri culum dat ontbreekt trouwens ook voor de andere onderdelen van het vak nederlands zowel schoolboeken als de dagelijkse lespraktijk

Lees verder

Leren leren en het vak Nederlands: koele minnaars?

Publicatie datum: 2011-07-01 Auteurs: Luc Vercammen Collectie: 40 Documenten vonk_jrg40_077.pdf 349 leren leren en het vak nederlands koele minnaars luc vercammen met de invoering van de eindtermen kreeg leren leren een vaste plaats in de eerste graad van het secundair onderwijs in het perspectief van leerlinggericht vaardigheidsonderwijs volstaat dit echter

Lees verder

Kortsluiting en aansluiting tussen leer- en instructiestrategieën

Publicatie datum: 2011-07-01 Auteurs: Jan Vermunt Collectie: 40 Documenten vonk_jrg40_076.pdf 341 kortsluiting en aansluiting tussen leer en instructiestrategieen jan vermunt zelfstandig keuzes kunnen maken omtrent studie en beroep en in staat zijn datgene te studeren waarvoor men heeft gekozen vereist van leerlingen zelfstandigheid in kiezen en leren in deze bijdrage

Lees verder