De kleur van teksten

In deze les ontdekken leerlingen dat vrijwel elke tekst een ‘kleur’ heeft. Wat de kleur is en waar dat precies in zit, is geen buikgevoel of hocus-pocus, er zijn gewoon indicatoren in de tekst. We bieden een praktische tool en een aanpak om de kleur van een tekst te bepalen. Zoals een docent formuleerde: “Voor leerlingen gaat er een wereld open. Het geeft ze echt nieuwe inzichten.”

Lees verder

Boekenclub in de klas

Wat is de kernactiviteit van de leerlingen? Leerlingen lezen en bespreken in een groepje een boek gedurende een week of vijf. Hoe pak je dat aan? Samen boeken lezen en daarover praten is leuk en leerzaam, maar dat klassikaal doen is zelden voor elke leerling een succes. Voor een docent

Lees verder

Reflecteren op de effecten van schrijfstijl

Bij het schrijven van teksten maken leerlingen onvermijdelijk formuleerkeuzes, maar dat doen ze lang niet altijd bewust. Deze keuzes hebben effect op de lezer, maar ook daar denken leerlingen niet altijd over na. Bij de werkwijze die we hier beschrijven, leren leerlingen zorgvuldig kijken naar de effecten van schrijfstijl in eigen teksten en in die van hun medeleerlingen. De effecten worden besproken in gestructureerde klassikale gesprekken, met aandacht voor het schrijversperspectief en het lezersperspectief.

Lees verder

Grammatica vanuit ‘valentie’ als basisconcept

Deze bijdrage bespreekt hoe het didactiseren van het concept valentie kan leiden tot een dieper inzicht in grammatica voor leerlingen. Centraal in die bespreking staat een inductieve kaartjesopdracht die bedoeld is om taalgevoel van leerlingen te stimuleren aan de hand van abstracte patronen, zodat ze ervaren wat het concept valentie inhoudt. Die ervaring kan vervolgens gebruikt worden om een aantal kernzinsdelen uit de traditionele grammatica (onderwerp, voorwerpen en bijwoordelijke bepalingen) beter te begrijpen.

Lees verder