Het modelen van rijke teksten bij Nederlands én bij economie

De teksten bij economie zijn dusdanig zo verarmd dat er van samenhang geen sprake is. Voor een goede begripsvorming kun je als docent zelf aan de slag om de voorkennis van de leerlingen te vergroten. Wij hebben daarom een geïntegreerde lessenserie ontwikkeld en deze bestaat uit rijke teksten die aansluiten bij de onderwerpen uit de vakinhoud van het vak economie. In dit artikel delen wij onze ervaringen over het modelen van rijke teksten. Ook geven wij praktische tips die je in je lessen kunt toepassen.

Lees verder

Een gedeelde visie op leesvaardigheid

Het lijkt heel simpel: met je collega’s hetzelfde doen als het gaat om leesvaardigheid. In onze praktijk ontdekten we echter dat we wel allemaal hetzelfde deden (doorgaans het volgen van de methode), maar dat wij en onze leerlingen dat niet de leukste lessen vonden. Sterker nog: het was saai. Dus tijd voor een andere aanpak. Een andere aanpak vereiste een andere en gedeelde visie op leesvaardigheid.
We ontwikkelden samen met onze vakgroep een gedeelde visie op leesvaardigheid. Vervolgens vertaalden we deze visie naar een leerlijn voor leesvaardigheid met daarin inhoudelijke doelen en didactische uitgangspunten.

Lees verder

De kleur van teksten

In deze les ontdekken leerlingen dat vrijwel elke tekst een ‘kleur’ heeft. Wat de kleur is en waar dat precies in zit, is geen buikgevoel of hocus-pocus, er zijn gewoon indicatoren in de tekst. We bieden een praktische tool en een aanpak om de kleur van een tekst te bepalen. Zoals een docent formuleerde: “Voor leerlingen gaat er een wereld open. Het geeft ze echt nieuwe inzichten.”

Lees verder

Boekenclub in de klas

Wat is de kernactiviteit van de leerlingen? Leerlingen lezen en bespreken in een groepje een boek gedurende een week of vijf. Hoe pak je dat aan? Samen boeken lezen en daarover praten is leuk en leerzaam, maar dat klassikaal doen is zelden voor elke leerling een succes. Voor een docent

Lees verder