Reflecteren op de effecten van schrijfstijl

Bij het schrijven van teksten maken leerlingen onvermijdelijk formuleerkeuzes, maar dat doen ze lang niet altijd bewust. Deze keuzes hebben effect op de lezer, maar ook daar denken leerlingen niet altijd over na. Bij de werkwijze die we hier beschrijven, leren leerlingen zorgvuldig kijken naar de effecten van schrijfstijl in eigen teksten en in die van hun medeleerlingen. De effecten worden besproken in gestructureerde klassikale gesprekken, met aandacht voor het schrijversperspectief en het lezersperspectief.

Lees verder

Grammatica vanuit ‘valentie’ als basisconcept

Deze bijdrage bespreekt hoe het didactiseren van het concept valentie kan leiden tot een dieper inzicht in grammatica voor leerlingen. Centraal in die bespreking staat een inductieve kaartjesopdracht die bedoeld is om taalgevoel van leerlingen te stimuleren aan de hand van abstracte patronen, zodat ze ervaren wat het concept valentie inhoudt. Die ervaring kan vervolgens gebruikt worden om een aantal kernzinsdelen uit de traditionele grammatica (onderwerp, voorwerpen en bijwoordelijke bepalingen) beter te begrijpen.

Lees verder

Beroepsgericht leren spreken

Door bij gespreksvaardigheid gebruik te maken van beroepstaken uit de mbo-kwalificatiedossiers, leren (v)mbo-leerlingen tegelijkertijd hoe zij hun beroepsrol moeten vervullen én welke beroepstaal hierbij komt kijken. Dit versterkt hun gespreksvaardigheid, taalbewustzijn en zelfvertrouwen.

Lees verder