Beroepsgericht leren spreken

Door bij gespreksvaardigheid gebruik te maken van beroepstaken uit de mbo-kwalificatiedossiers, leren (v)mbo-leerlingen tegelijkertijd hoe zij hun beroepsrol moeten vervullen én welke beroepstaal hierbij komt kijken. Dit versterkt hun gespreksvaardigheid, taalbewustzijn en zelfvertrouwen.

Lees verder

Leerlingen met plezier leren reviseren

Wat is de kernactiviteit van leerlingen? Leerlingen ervaren wat een (hun) tekst met lezers doet opdat zij een sterke behoefte voelen om hun tekst te reviseren, omdat ze beter weten hoe een specifiek genre in een lezer werkt. Uitgangspunt is dat er een tekst geschreven wordt, die gelezen moet worden:

Lees verder

Syntheseteksten rangschikken

Als leerlingen voorafgaand aan een nieuwe taak eindproducten vergelijken en rangschikken op kwaliteit, weten ze waar ze naartoe moeten werken en beginnen ze beter voorbereid aan de taak dan wanneer zij vooraf alleen directe instructie krijgen.

Lees verder