Grammatica vanuit ‘valentie’ als basisconcept

Deze bijdrage bespreekt hoe het didactiseren van het concept valentie kan leiden tot een dieper inzicht in grammatica voor leerlingen. Centraal in die bespreking staat een inductieve kaartjesopdracht die bedoeld is om taalgevoel van leerlingen te stimuleren aan de hand van abstracte patronen, zodat ze ervaren wat het concept valentie inhoudt. Die ervaring kan vervolgens gebruikt worden om een aantal kernzinsdelen uit de traditionele grammatica (onderwerp, voorwerpen en bijwoordelijke bepalingen) beter te begrijpen.

Lees verder

Beroepsgericht leren spreken

Door bij gespreksvaardigheid gebruik te maken van beroepstaken uit de mbo-kwalificatiedossiers, leren (v)mbo-leerlingen tegelijkertijd hoe zij hun beroepsrol moeten vervullen én welke beroepstaal hierbij komt kijken. Dit versterkt hun gespreksvaardigheid, taalbewustzijn en zelfvertrouwen.

Lees verder